Font size large Font size medium Font size small Font color black Font color white Font color red Font color blue Font color yelow Font color green Background color black Background color white Background color red Background color blue Background color yelow Background color green Japanese 高松市网页
简介
参观 玩 吃 活动 特产品 观光路线 交通

托尔市

托尔市,人口约14万人, 安德尔-卢瓦尔县的县中心,并且,作为经济、游览、文化都市,中世纪以来历史遗产保存完美的美丽都市。

平成20年为了纪念迎接姊妹城市合作20周年之际,互相派遣公式访问队,与此同时举行纪念典礼,并且更加加深了与托尔市的友好亲善。

著作权 1996-2013 高松市  日本香川県高松市